Viktig information

Det är väldigt viktigt att du läser igenom Förberedelser före kursen.

Tänk på att ju mer förbered du är inför kursen desto mer kommer du få ut av den! 😉

Tänk även på att du deltar på egen risk! Se över olycksfallsförsäkring och möjligen även hemförsäkring/cykelförsäkring innan du deltar!