BC 1 dag

Vi samlas utanför Botaniska trädgårdens huvudentré klockan 10:00 på lördag. Vi håller på till ca 16:00.

BC 2 dagars

Vi samlas utanför Botaniska trädgårdens huvudentré klockan 10:00 både på lördag och söndag. Vi håller på till ca 16:00.

Plats

Vi håller till i Änggårdsbergen under kursen.

Efter kursen

Vi brukar erbjuda alla deltagare att följa med på en långtur, i antingen Delsjöområdet eller Sisjöområdet, kort efter kursen, om intresse finns bland deltagarna.

Hitta hit